В ОНКОДИСПАНСЕРІ ГОТУЮТЬСЯ ЗАПРОВАДИТИ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Медичною радою Чернігівського обласного онкологічного диспансеру прийнято рішення про підготовку до сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2008 «Системи менеджменту. Вимоги». Які перспективи від впровадження такої новації для онкологічної ланки системи охорони здоров’я області, пояснюють фахівці.

Гарант якості

Система менеджменту якості (СМЯ) за вимогами стандарту ISO 9001 є основою всього менеджменту підприємства. Основні вимоги системи менеджменту якості пов’язані з впровадженням комплексного процесного підходу. СМЯ − це «скелет» системи менеджменту підприємства.

Сертифікат ISO 9001 − один із найважливіших документів для успішної компанії, який підтверджує відповідність системи менеджменту якості міжнародним стандартам. Якщо сертифікація згідно вимогам ISO 9001 не пройдена, компанія не має права приймати участь у галузевих тендерах, виконувати державні замовлення, а також вступати в організацію галузевого саморегулювання.

Сертифікація ISO 9001 визначає ефективність системи менеджменту якості компанії і стимулює підприємців покращувати СМЯ продукції та послуг, що позитивно позначається як на самому підприємстві, так і на світових та локальних ринках товарів і послуг.

Стандартом ISO можуть керуватися підприємства будь-якої галузі, виду діяльності, форми власності, розмірів та кількості працівників.

У сучасних ринкових умовах сертифікат ISO 9001 − своєрідна перепустка компанії в міжнародне бізнес-співтовариство, він вважається у світі добрим діловим смаком і свого роду візитівкою якості. Адже отримання сертифікату ІSО 9001 дає значні переваги: як гарант якості і стабільності, він створює позитивний вплив на формування громадської думки про становище підприємства на ринку послуг, і як наслідок – підвищує конкурентоспроможність закладу.

 

ІSO в онкології

Як зазначив головний лікар онкодиспансеру Валерій Зуб, розробка і впровадження стандартів системи менеджменту якості дозволить поєднувати професійну етику з корпоративними інтересами медичного закладу, ставлячи понад усе інтереси пацієнта.

– Застосування вимог стандарту ISO 9001 у системі управління онкодиспансеру допоможе вирішити низку внутрішніх та зовнішніх питань, зокрема: покращити якість надання медичних послуг, тим самим – підвищити рівень задоволеності пацієнтів, конкурентоспроможність медичного закладу на внутрішньому, а надалі – й на зовнішньому ринках, – зазначив Валерій Зуб.

В онкодиспансері ставлять за мету, що новація також сприятиме досягненню скоординованості в управлінні діяльністю організації та підвищенню ефективності роботи працівників усіх рівнів і секторів медичної діяльності закладу.

 

Перші результати

На даному етапі завершено початковий діагностичний аналіз: проведена первинна оцінка діючої системи управління якістю Чернігівського обласного онкологічного диспансеру на відповідність вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001:2008/ДСТУ ISO 9001:2009. За результатами аудиту складено звіт, він містить усі явні невідповідності й ризики та акцентує детальну увагу на основних етапах роботи розробки системи менеджменту якості (СМЯ). Серед пріоритетних напрямків: розробка політики і формулювання цілі у сфері якості; складання плану робіт; виділення необхідних ресурсів на різних рівнях впровадження СМЯ; визначення процесів системи менеджменту якості ЧООД та їхнє документування; навчання керівників і фахівців розумінню вимог системи менеджменту якості; усунення виявлених зауважень під час аудиту тощо.

Аудит здійснював д.м.н. Андрій Котуза, професор, керівник Центру науки, медичних інновацій та моніторингу Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами. Як зазначив провідний фахівець, прийнявши рішення щодо впровадження СМЯ відповідно до існуючого стандарту, вище керівництво Чернігівського обласного онкологічного диспансеру продемонструвало високу відповідальність перед персоналом, громадськістю, органами влади, споживачами, бізнес-партнерами.

– Прийнято стратегічно правильне рішення охопити системою менеджменту якості найбільш відповідальні види діяльності, що виконує ЧООД. Перед медичним закладом стоїть надскладне завдання, втім, я вважаю, що в медичного закладу є високий потенціал, а фахівці є єдиною командою, яка здатна здійснити керівництво процесом розробки та впровадження сучасних стандартів менеджменту якості, – підкреслив аудитор.