РАК ГРУДЕЙ: ЯК ЗРОБИТИ ЛІКУВАННЯ ЕФЕКТИВНІШИМ- ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Не так давно в Україну на мамологічну конференцію з’їхалися провідні експерти в галузілікування захворювань молочної залози та онкопластичної хірургії. Вони обговорювалиновітні розробки вчених і медиків і намагалися заглянути трохи вперед: куди рухаєтьсянаука в пошуку більш ефективних методів лікування рака молочної залози (РМЗ). Для наших читачів ми вибрали найголовніші тези їх виступів, щоб дати уявлення про те, які у світі підходи до лікування цієї хвороби.

 

Йозев Ярден, співробітник відділу молекулярної клітинної біології Інституту Вейцмана (м. Реховот, Ізраїль).

Він проаналізував ключові відкриття в галузі лікування раку молочної залози і назвавдужеважливим те, що в 2000 році остаточно було сформульовано 7 ознак раку: наявність запального мікрооточення, нечутливість до інгібіторів росту клітин, самодостатність відносно сигналів росту, безмежний реплікативний потенціал, власнийангіогенез, придушення апоптозу, здатність до інвазії в тканини і метастазування.

Сьогодні рак молочної залози розглядають як захворювання, пов’язане з геномом. Були вивчені генетичні відмінності між пухлинами, виділені підтипираку молочної залози,визначені специфічні молекулярні мішені і розроблені препаратидля цілеспрямованоїдії. Хоча пухлинні клітини містять численні генетичні аномалії, їх зростання і виживаннячасто пов’язані з інактивацією одного онкогена. Це і відкриває можливості для діїтаргетної терапії.

В таргетній терапії можна виділити дві основні стратегії. Перша – використання інгібіторівкіназ. Цей напрямок характеризується малою молекулярною масою,внутрішньоклітинним впливом, вузькою або більш широкою специфічністю, низькою вартістю, швидким розвитком у пацієнта резистентності до терапії. Друга стратегіятаргета – використання моноклональних антитіл, що характеризуються значноюмолекулярною масою, позаклітинним впливом, абсолютною специфічністю, повільним розвитком у пацієнта резистентності.

Важливим етапом у лікуванні раку молочної залози, особливо запального підтипу, єможливість поєднувати два види моноклональних антитіл. Нагадаємо, що запальний типРМЗ – агресивний тип захворювання, який складає 1-6% всіх випадків цієї локалізаціїі супроводжується симптомами, що нагадують запальний процес. Цей тип захворюванняскладно діагностувати, він часто не визначається за допомогою УЗД імамографії,характеризується швидким розвитком, шкірними змінами, залученням соска. І ось в процесі досліджень, коли застосовувалося подвійний таргетний вплив, було відзначено, що у пацієнтів із запальним, місцеворозповсюдженим або раннім HER2–позитивним раком молочної залози ремісія зросла до 45,8%, тобто стала майже в дварази більшою,ніж у групі, яка отримувала тільки один таргетний препарат і традиційнийцитостатик.Важливо також те, що комбінація двох таргетних препаратів істотно незбільшилапобічних ефектів або кардіологічного ризику.

Ізраїльський учений вважає, що подальша еволюція підходів до лікування раку грудної залози буде пов’язана з генетичними дослідженнями.

Ще один відомий ізраїльський вчений–директор Національного ізраїльського центру зі спостереження і контролю онкологічних захворювань професор Гад Ренерт розповів провроджену та набуту генетичну патології у розвитку раку молочної залози. Сьогодні саме генетичні дослідження відіграють основну роль в контролі онкологічних захворювань, а визначення герміногенних мутацій, що обумовлюють виникнення «сімейного» раку, дозволяє виділити і контролювати групи ризику. Відомо, що в історії сімейного раку грудей відіграють роль мутації в генах BRCA1 і 2 (найбільш поширені), а також ТР53, PTEN, ATM, CHEK2, BRIP1, PALB2, CASP5, WGASNP. І це дає можливість робити прогнози для пацієнтів та їх родичів з великим ступенем імовірності і надалі може відігравати все більшу роль у профілактиці раку.

Італійський вчений віце-президент Євразійського товариства боротьби із захворюваннямимолочної залози професор Стефано Зурідда розповів про перспективиборотьби з раком молочної залози. Він виділив три найважливіші напрямки: первинна профілактика, рання діагностика, а також забезпечення більш високої якості життя пацієнтів за рахунок менш агресивного лікування. Він вважає, що у зв’язку зрозширенням можливостейконсервативного лікування, обсяг хірургічних операцій і особливо тих, що калічать будевесь час зменшуватися.

Результати сучасних досліджень дозволяють стверджувати, щонеоад’ювантнагормонотерапія у пацієнток в постменопаузі з малоагресивнимгормоночутливим раком грудей дає такі ж результати, як і неоад’ювантна хіміотерапія,але супроводжуєтьсяменшим ризиком побічних ефектів. Хіміотерапія – як ад’ювантна, так і неоад’ювантна,ефективна в тих випадках, коли дається всім блоком. У деяких випадках навіть примісцевопоширених пухлинах при неоад’ювантній хіміотерапіїможливе проведенняорганозберігаючих операцій.

На думку вченого, майбутні перспективи лікування раку молочної залози – відсутністьоперації за рахунок біологічної терапії, а також забезпечення високого рівняпрофілактики.

Ще один важливий напрямок пошуку вчених – передбачається, що пухлини з великим вмістом стовбурових пухлинних клітин мають більш високий метастатичний потенціал. В даний час проводиться пошук гістологічних маркерів, характерних для цих клітин, длятого, щоб впливати на них новими препаратами.

У доповіді прозвучали і статистичні дані: виявляється в країнах Західної Європи частота успішного лікування раку молочної залози становить 75-80%, а в Східній Європі цей показник значно менше – близько 40-45%. І він пообіцяв, що їх співтовариство (EURAMA) буде робити все, щоб поліпшити комунікацію і забезпечити співпрацю для оптимізації тактики лікування та діагностики раку молочної залози у всьому світі.

Англійський вчений керівник відділення пластичної та реконструктивної хірургії лікарніGuy’s and St. Thomas ‘Hospital в Лондоні Жіан Фархаді виступив з доповіддю «Щотаке справжній мамологічний центр?» і розповів про сучасні підходи до організації правильного підходу лікування раку молочної залози. Він вважає, що створенняспеціалізованих мамологічних центрів дозволяє оптимізувати лікування хворих на РМЗ і є важливим організаційним кроком. Такий центр повинен поєднувати в собіяконкохірургічний, так і реконструктивний напрямки роботи. На це вказують критерії, розроблені Європейським товариством фахівців з РМЗ (EUSOMA). Так, у складі спеціалізованого мамологічного центру має бути як мінімум два хірурги-мамологи. Всі хірурги мають пройти спеціалізацію з хірургічного лікування молочної залози і присвячувати як мінімум 50 відсотків робочого часу проблемі захворювань молочної залози. У штаті центру необхідною є наявність одного або двох пластичних хірургів, що спеціалізуються конкретно на реконструкції молочної залози. Загальна команда фахівців центру повинна включати радіолога, патолога, медичного онколога, хірурга / онкопластичного хірурга, онколога-радіолога і молодший медичний персонал.

Згідно з рекомендаціями Швейцарської онкологічної ліги пластичний хірург повинен в обов’язковому порядку бути присутнім спочатку при обговоренні плану лікування пацієнта у складі групи фахівців мамологічного центру. Таким чином, розробка плану лікування початково враховує можливості подальшої реконструкції – або одномоментної, або відстроченої. І він підкреслив, що за кордоном мамологічні центри проходять процедуру реєстрації з урахуванням зазначених вище вимог.

Джерело: Онко портал