ПРИ СТРАШНОМУ ДІАГНОЗІ ГРУДЕЙ ОДУЖАННЯ І ВИЖИВАННЯ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД СВОЄЧАСНОГО ЗВЕРНЕННЯ ДО ЛІКАРЯ

Злоякісні новоутворення молочної залози посідають перше місце в структурі онкологічної захворюваності та смертності жіночого населення як  в Україні, так і в області. Тому так вкрай  необхідно проводити заходи щодо раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень молочної залози, акцентує увагу лікар хірург-онколог  Чернігівського обласного онкологічного диспансеру Юлія Лук’янчук (тел. (04622) 5-33-03).

Заходи первинної профілактики РМЗ: самообстеження молочної залози, яке проводиться кожною жінкою з 6-го по10-й день менструального циклу та особисті звернення до лікаря при виявлені ущільнень у молочних залозах;  обов’язковий огляд у лікаря-гінеколога один раз на 6 місяців та огляд у лікаря-мамолога 1 раз на рік.

Заходи вторинної профілактики:  УЗД- дослідження молочної залози 1 раз на рік із 35 років, проведення скринінгових мамографій у віці від 45 років. Проведення профілактичних оглядів у сімейного лікаря.

Діагностика раку молочної залози складається з проведення інструментальних методів (ультразвукове дослідження молочних залоз, реґіонарних лімфовузлів, оглядова рентгенографія легень, тонкоголкова біопсія або трепанобіопсія пухлини з цитологічним, морфологічним дослідженням).

Мамографія — «золотий стандарт» діагностики РМЗ, дозволяє виявити новоутворення в молочних залозах на доклінічній стадії, щорічному  мамографічному обстеженню підлягають жінки у віці від 45 років із високою щільністю тканини молочної залози та наявністю доброякісної патології молочної залози в анамнезі, наявності патології та оперативних втручань на молочній, щитовидній залозі, гінекологічної патології.

Для категорій  здорових жінок мамографія проводиться у віці з 45 до 69 років 1 раз на 2 роки, після 69 років –1 раз на 3 роки. Жінкам, які входять до категорії ризику (у родичів по материнській лінії, у котрих у роду був  РМЗ) потрібно проходити мамографію 1 раз на рік у віці  з 40 років.

Лікування РМЗ залежить від стадії та розповсюдженості процесу, стану пацієнтки, морфологічної характеристики пухлини. Подальша тактика визначається трьома спеціалістами: онкохірургом, променевим терапевтом та хіміотерапевтом.

  На початкових стадіях проводиться хірургічне лікування в об’ємі органозберігаючої операції та післяопераційної променевої терапії на молочну залозу та шляхи лімфовідтоку (питання про проведення хіміотерапії та гормонотерапії вирішується після проведення імуногістологічного  дослідження пухлини). При первинно-множинній формі РМЗ ( наявність декількох вогнищ в МЗ) та при розповсюдженості пухлини проводиться неоадьювантна хіміотерапія( з урахуванням морфологічної характеристики пухлини), а при досягненні часткової регресії пухлини хірургічне лікування – мастектомія. При запущених формах пухлин проводиться паліативна хіміотерапія, лікування проводиться біфосфонатами та гормонотерапія.

Хворі, які закінчили лікування з приводу РМЗ підлягають диспансерному нагляду впродовж життя з плановими оглядами в онкодиспансері.

РМЗ – захворювання, прогноз якого відносно одужання та виживаності  залежить від вчасного звернення за допомогою, тому для того щоб максимально себе убезпечити необхідно проходити щорічне обстеження (УЗД, мамографію) та вчасно відвідувати лікаря-гінеколога.