Променевої терапії

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

Відділення променевої терапії розміщене на території диспансеру у спеціально збудованому приміщенні, що за проєктом і нормативними вимогами дозволяє проводити роботи з джерелами іонізуючого випромінювання і відповідає нормам радіаційної безпеки.
Відділення розраховане на 50 ліжок.

ПІДРОЗДІЛ ОСНАЩЕНО:

 • лінійним прискорювачем Electa Infinity
 • двома дистанційними гамма-терапевтичними апаратами — АГАТ Р1;
 • двома внутрішньопорожнинними гамма-апаратами — АГАТ-ВУ-1;
 • двома рентгенотерапевтичними апаратами РУМ-21М для близькофокусної рентгенотерапії; 
 • апаратом РУМ-13 для глибокої рентгентерапії;
 • рентгендіагностичним апаратом 12П5.

Для проведення радіаційного контролю використовуються дозиметри: клінічний дозиметр UNIDOS E, РКС-01 «Стора”.

У 2018 р. було збудоване приміщення для лінійного прискорювача. Після введення в експлуатацію нового обладнання, восени цього ж року розпочалося  лікування пацієнтів згідно найсучасніших протоколів. Чернігівський медичний центр сучасної онкологію увійшов в трійку лікувальних закладів України, де з’явився такий сучасний лінійний прискорювач.  

У відділенні променевої терапії професійний потенціал складається із 8 лікарів, із яких вищої категорії – 5, І категорії – 1, інженера-радіолога —1, техніка-дозиметриста — 1, інженера з обслуговування та ремонту гамма-терапевтичних апаратів — 1, рентген-лаборантів — 7, медичної сестри для обслуговування хворих на внутрішньопорожнинних гамма-терапевтичних апаратах — 3, молодших медичних сестер — 8.

Робота за системою єдиного радіолога дозволяє підвищити ефективність та одержати оптимістичні результати лікування онкологічних хворих. За зміну лікар із променевої терапії проводить лікування 25-30 хворих із різними локалізаціями раку, в тому числі й тих хворих, що отримують поєднане променеве лікування.

Весь персонал відділення променевої терапії охоплений індивідуальним дозиметричним контролем (ІДК), який здійснюється Центральною лабораторією радіаційної гігієни медичного персоналу на базі Інституту медичної радіології АМН України (м.Харків). Під час контролю використовуються термолюмінесцентні дозиметри ТЛД. Наразі у відділенні ІДК охоплено 29 співробітників. Періодичність ІДК – щоквартальна. У 2014 році, за даними ІДК- випадків, перевищення квартальних та річних доз у персоналу не спостерігалось.

Щорічно у відділенні променевої терапії більш ніж 2600 пацієнтів отримують різні види променевого лікування злоякісних пухлин. Тільки у 2014 році на дистанційних гамма-терапевтичних апаратах проліковано 1875 хворих, на внутрішньопорожнинних — 179 хворих, 559 хворих отримали рентгентерапію.

Променева терапія проводиться як самостійний метод лікування, так і у якості компоненту комплексного або комбінованого лікування онкологічних хворих. У ряді випадків вона застосовується за лікування непухлинних захворювань. 

Радіологічна служба надає допомогу пацієнтам із пухлинами наступних локалізацій:

 • рак молочної залози (неоад′ ювантна, ад′ ювантна променева терапія, променева терапія метастатического раку);
 • гінекологічні злоякісні пухлини;
 • рак легенів;
 • рак органів травлення (хіміопроменеве або променеве лікування раку, стравоходу, панкреатобіліарної зони, прямої кишки, анального каналу);
 • рак органів голови та шиї (хіміопроменеве або променеве лікування);
 • рак органів сечовивідної системи (променева терапія);
 • саркоми м′яких тканин, саркома Юїнга (променева терапія);
 • рак шкіри;
 • метастатичне ураження кісток, головного мозку, печінки, лімфатичних вузлів, м′ яких тканин, шкіри;
 • деякі системні захворювання (лімфома Ходжкіна, неходжкінські лімфоми).

У відділенні проводиться лікування всієї онкологічної патології згідно зі стандартами лікування онкологічних хворих, що затверджені наказом МОЗ України №554 від 17.09.2007 року.

Контакти

 •  відділення (0462) 5-61-65 

Персонал

Крічфалушій Наталія Михайлівна 

Завідувачка відділення
Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії

Шакун Наталія Євгенівна

Лікар із променевої терапії вищої  кваліфікаційної категорії

Василенко Наталія Олександрівна

Лікар з променевої терапії першої кваліфікаційної категорії
 

 

Романенко Світлана Василівна

Лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії

Івашко Наталія Олександрівна

Лікар з променевої терапії  першої кваліфікаційної категорії

ЗАїко ганна олександрівна

Лікар з променевої терапії

ЗАїко іван Володимирович

Лікар-рентгенолог

Щербак Станіслав Сергійович

Лікар з променевої терапії

Веремієнко Світлана Олександрівна

Старша сестра медична