ПРОГРАМА БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЧЕКАЄ ДЕПУТАТСЬКОГО РІШЕННЯ

Онкологічна ланка медичної структури області чекає потужної підтримки від депутатів обласного рівня. Адже на найближчій сесії мають розглянути та затвердити важливий алгоритм розвитку надання онкологічної допомоги – «Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки». Отже вона є довгостроковою та багатообіцяючою.

Як прокоментував  головний лікар Чернігівського обласного онкологічного диспансеру Валерій Зуб, злоякісні новоутворення є одними з найбільш небезпечних для здоров’я людини, серед причин смертності та інвалідизації населення вони посідають друге місце після серцево-судинних захворювань. Щороку в області виявляється понад 4 тисячі захворювань на злоякісні новоутворення, а помирає від них більше 2-х тисяч хворих, з котрих біля 30% – особи працездатного віку.

В області гостро стоїть проблема ранньої діагностики злоякісних новоутворень. Відомо, що чим раніше виявляється онкологічне захворювання, тим більш сприятливий прогноз як у плані лікування, так і життя.

Гострота проблеми онкологічної захворюваності в області обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, які були реалізовані в попередній обласній Програмі, не тільки закладами охорони здоров’я але й установами всіх галузей економіки, освіти і науки, культури, засобів масової інформації. 

Валерій ЗУБ зауважує:

 — Саме  затвердження в області нової програми боротьби з онкологічними захворюваннями надасть можливість впровадити скринінгові програми з раку візуальних локалізацій, у тому числі раку шийки матки і молочної залози, покращити якість лікування онкологічних хворих. 

Масштабною метою цієї  програми стане  підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

  • підвищення якості первинної і вторинної профілактики онкозахворювань;
  • поліпшення ранньої діагностики ;
  • поліпшення якості лікування онкологічних хворих;
  • зниження рівня дорічної летальності онкологічних хворих;
  • зниження показника смертності населення від онкозахворювань.

За затвердження фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на охорону здоров’я в обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми буде визначатися  щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді.

Виконання Програми надасть змогу забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань, а ГОЛОВНЕ  – підвищити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень, а саме:

  • підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень при профілактичних оглядах на 5%;
  • підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень у I-II стадіях захворювання деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%;
  • забезпечити надання спеціалізованої онкологічної допомоги населенню області;
  • створити умови для надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;
  • зміцнити матеріально-технічну базу обласного онкологічного диспансеру.

Втім, як акцентують увагу онкологи, не все так просто: для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно:

* забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності;

* щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення;

* забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій для більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;

* забезпечити випуск програм з профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань на обласних та регіональних каналах телебачення і радіомовлення та тематичних публікацій у періодичних друкованих виданнях;

* поетапно забезпечити обласний онкологічний диспансер необхідною радіологічною та ендоскопічною апаратурою;

* активізувати роботу центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо

* раннього виявлення онкологічних захворювань;

* удосконалювати систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до цієї роботи;

* підвищувати рівень підготовки з онкології лікарів та середніх медичних працівників загальнолікувальної мережі;

* проводити роботу щодо створення в області умов для паліативного лікування онкологічних хворих в термінальній стадії;

* удосконалювати надання протибольової терапії онкохворим шляхом створення в поліклінічних закладах кабінетів протибольової терапії та проведення її вдома;

* сприяти розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів протиракової роботи, розширяти співпрацю в галузі онкології з міжнародними онкологічними центрами;

* забезпечувати участь лікарів онкологів в міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну спеціалістами та їх стажування.

Тільки факти

Останні 5 років показник захворюваності населення області стабільно високий : у 2011 році -370,3 на 100 тис. населення, (Україна – 348,8); 2012р. –375,1 (Україна -357,6); 2013р. – 379,0 (Україна – 360,3); 2014р. – 378,6 (Україна – 313,5); 2015р. – 369,2 (Україна – 313,6). У 2014 – 2015 роках, показники по Україні розраховувались без АР Крим, Донецької і Луганської областей.

У структурі захворювань у чоловіків перші 5 місць займають злоякісні пухлини легенів, передміхурової залози, шлунка, шкіри, прямої кишки і ободової кишки. У жінок – молочної залози, шкіри, тіла матки, ободової кишки, шлунка. Загалом в області перебуває на обліку біля 28 тисяч онкологічних хворих, у т.ч. 135 дітей у віці — до 17 років.

Показник смертності від злоякісних новоутворень також зростає і значно перевищує середні показники по Україні: 2011р. – 187,0 на 100тис.населення (Україна -180,4); 2012р. – 196,3 (Україна -154,8); 2013р. – 190,4 (Україна – 180,4); 2014р. – 192,3 (Україна – 161,8); 2015р. – 192,1 (Україна – 158,1).

У структурі смертності чоловіків перші 5 місць займають рак легенів, шлунка, передміхурової залози, ободової кишки, прямої кишки; у жінок — рак молочної залози, шлунка, ободової кишки, прямої кишки, легенів.

Щороку — з числа вперше захворівших —  у 30% хворих захворювання виявляється в занедбаному стані. За окремими візуальними локалізаціями показник занедбаності значно вищий, так при раку шийки матки він сягає 50%, при раку молочної залози — вищий 30%.