ПРО ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

За І півріччя 2016 року обласним онкологічним диспансером отримано по гуманітарній допомозі обладнання, апаратури, медичного інструментарію на суму 1093,4 тис. грн.; за рахунок коштів, отриманих від оренди та клінічних досліджень на суму 195,3 тис. грн.; всього на 1288,7 тис. грн., у т.ч. бронхофіброскоп, цисторезектоскоп, колоноскоп, 3 ушивачі органів, концентратор кисневий, холодильники, пральні машини, тощо.

За кошти державного бюджету централізовано, через МОЗ України, отримано онкопрепаратів на 6341,3 тис. грн. (за рахунок заявки 2015 року); препаратів для хворих на гемофілію на 994,4 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету придбано медикаментів для лікування онкохворих на 887,8 тис. грн., у  т.ч. хіміопрепаратів на 396,7 тис. грн. За рахунок інших джерел фінансування придбано медикаментів на 478,9 тис. грн.

На базі обласного онкологічного диспансеру на курсах інформації і стажування з онкології підготовлено 110 лікарів загальнолікувальної мережі. В Срібнянському і Талалаївському районах проведені виїзні навчальні семінари з онкології для лікарів і середніх медичних працівників ФАПів. На курсах удосконалення підвищили кваліфікацію 20 лікарів і 12 середніх медичних працівників диспансеру. В роботі з’їздів, конгресів, науково-практичних конференцій брали участь 16 лікарів, у т.ч. 1 в Нідерландах.

Проведено 10 виїздів бригади лікарів в ЛПЗ області з метою надання планової консультативної допомоги, проконсультовано 758 хворих.

З метою широкого інформування населення області з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень лікарями ЛПЗ області проведено і підготовлено 98 телепередач, 33 радіопередачі, 105 публікацій в пресі, 592 – в інтернет-виданнях, 668 санітарних бюлетенів.

За I півріччя 2016 року в області проведено 2350 скринінгових мамографічних обстежень жінок, виявлено 30 випадків раку на ранніх стадіях.

Від громадської волонтерської організації «Вікторія»  190  жінок отримали психологічну допомогу, 427 хворих отримали протези молочної залози, 1275 жінок спеціальну білизну, 357 компресійні рукава.

У поліклінічному відділенні диспансеру прийнято 52355 хворих, в амбулаторних умовах виконано 2344 операції. У денному стаціонарі поліклініки проліковано 924 онкохворих. В стаціонарних відділеннях проліковано 4253 хворих, виконано 1919 операцій.

За попередніми даними  у І півріччі 2016 року в області всього  зареєстровано 1689 первинних випадків захворювань на злоякісні новоутворення, показник захворюваності населення на злоякісні новоутворення  163,0 на 100 тис. населення, що на 0,9% вище показника 2015 року (1691 випадок, показник – 161,5). З числа первинних онкохворих захворювання виявлено при профілактичних оглядах у 17,7% хворих, що на 0,5% нижче показника 2015р. – 18,2%. З числа вперше захворівших мали І-ІІ стадію захворювання 49,5% хворих, на 0,6% більше показника 2015р. – 48,9%.

За попередніми даними показник смертності населення від злоякісних новоутворень 75,6 на 100 тис. населення, на 1,2% нижче показника 2015р. – 76,5.

Підготувала В.М. Федорченко, завідувачка оргметодвідділу Чернігівського обласного онкологічного диспансеру