ПРО СТАН НАДАННЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ