Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ

Відділ є головним організаційно-методичним підрозділом, що здійснює організацію онкологічної допомоги населенню та інформатизацію онкологічних закладів охорони здоров’я  Чернігівської області. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров’я. 

Серед основних завдань відділу є: 
 • Моніторинг діяльності закладів охорони здоров’я з питань діагностики та лікування онкологічних хворих.
 • Моніторинг стану захворюваності населення адміністративно-територіальної одиниці на злоякісні новоутворення.
 •  Моніторинг матеріально-технічного стану, кадрового складу і діяльності онкологічних закладів охорони здоров’я.
 • Аналіз показників, що характеризують стан протиракової боротьби в адміністративно-територіальній одиниці, розробка пропозицій щодо їх поліпшення.
 • Дотримання єдиної технології збору, обробки та зберігання персоніфікованої інформації про онкологічних хворих.
 • Організація заходів і контроль за станом виконання національних, регіональних програм з онкології.
 • Організація проведення організаційно-методичних заходів щодо удосконалення діяльності онкологічної служби адміністративно-територіальної одиниці.
 • Організація та контроль за станом підвищення кваліфікації фахівців з онкології.
 • Сприяння пошуку і поширенню нових технологій діагностики та лікування злоякісних новоутворень.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності онкологічного закладу охорони здоров’я з питань організації протиракової боротьби в адміністративно-територіальній одиниці.
 • Упровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність онкологічних закладів охорони здоров’я.

Приоритетні функції організаційно-методичного відділу полягають у наданні методичної допомоги закладам охорони здоров’я з питань організації протиракової боротьби та статистичного обліку онкологічних хворих. Фахівці відділу забезпечують проведення централізованого збору звітної та облікової інформації від підвідомчих спеціалізованих закладів охорони здоров’я та здійснюють обробку інформації та аналізу показників, що характеризують ресурси і діяльність онкологічних закладів охорони здоров’я.

Контакти

 • (04622) 5-39-26

Відділ працює щоденно — з 8.30 до 17.00, окрім вихідних.

Персонал

Федорченко Віра Матвіївна

завідувач відділу,

заступник головного лікаря

з організаційно-методичної роботи

 

Румянцева  Любов  Михайлівна 

статистик медичний