ОНКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ: ДОСВІД ЧЕРНІГІВСЬЬКИХ ЛІКАРІВ