Імунотерапія в гематології

Імуноонкологія – наука про використання власних захисних сил організму для боротьби зі злоякісними пухлинами.

Останні досягнення науки привели до розширення терапевтичних можливостей, які виходять за межі традиційних цитотоксичних хіміотерапевтичних препаратів. До таких можливостей належать препарати імунотерапії, які стимулюють імунну систему пацієнта до посилення протипухлинного ефекту. Цей метод лікування є максимально фізіологічним для організму та дає змогу досягти значного прогресу в лікуванні раку з мінімальною шкодою для здорових клітин організму.

Мета імунотерапії сьогодні – не вбивство ракової клітини, а модифікація клітин імунної системи (Т-лімфоцитів) для боротьби безпосередньо з клітинами пухлини. Кожен тип раку має свої механізми розвитку та лікування. Проте імуноонкологічні препарати, що стимулюють загальнофізіологічні процеси організму, можуть використовуватися при онкопатології різноманітних типів і локалізації.

Що таке імуноонкологічні препарати

Це речовини, які допомагають підвищити природну здатність імунної системи боротися з раком. Ці речовини модулюють різноманітні компоненти імунної системи, такі як імунні контрольні ланки, що, як правило, обмежують активацію імунної системи. Тобто якщо хіміотерапія діє шляхом пригнічення процесу поділу клітин, які швидко діляться, то імунологічні (таргетні) препарати діють на конкретні молекулярні мішені, тим самим прицільно діючи на пухлини та метастази.

Механізм дії імунологічних препаратів

Механізм дії таких препаратів дуже складний, включає в себе різноманітні ланки імунної відповіді. Однак є ряд біомаркерів, які сприяють отриманню більш широкої характеристики типу пухлини кожного пацієнта. Типові біомаркери вказують на експресію гена та наявність мутацій. Існує велика кількість біомаркерів в онкології: KRAS, BRAF, EGFR, ALK, HER2,PD-L1 та ряд інших. Вони служать прогностичними маркерами, що вказують на загальні наслідки для пацієнта, ймовірність рецидиву, ефект від певного виду лікування. Саме на певний специфічний біомаркер зазвичай і спрямована дія імуноонкологічного препарату.

Для лікування яких гематологічних захворювань застосовується імунотерапія

Хронічний мієлолейкоз, неходжкінські лімфоми, рецидиви та рефрактерні форми лімфоми Ходжкіна, поліцитемія, мієлофіброз та апластична анемія та ін.

Чому імунотерапія не так широко використовується в онкології, як хіміотерапія

Всі онкологічні препарати досить дороговартісні, імуноонкологічні – не виняток. Деякі з них іще поки що не мають реєстрації в Україні. Більшість із них застосовується в комбінації з хіміопрепаратами.

Оксана ЦИГАН, лікар-гематолог гематологічного відділення КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології»