Клінічні дослідження

«Рандомізоване, подвійно сліпе дослідження фази 3 порівняння платиновмісної терапії із препаратом TSR-042 та нірапарібом зі стандартною платиновмісною терапією в якості 1-ї лінії лікування немуцинозного епітеліального раку яєчників III або IV…

Клінічні дослідження

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійно сліпе порівняльне дослідження ефективності та безпечності препарату EG12014 (трастузумабу «ЕйрДженікс») і Герцептину® при проведенні неоад’ювантної терапії пацієнткам із HER2-позитивним раком молочної залози ранньої стадії у поєднанні із системною терапією…

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ БАГАТОЦЕНТРОВЕ, РАНДОМІЗОВАНЕ, ВІДКРИТОМУ ДОСЛІДЖЕННЯ III ФАЗИ З ПОРІВНЯННЯ КОМБІНАЦІЇ АТЕЗОЛІЗУМАБУ (АНТИ-PD—L1 АНТИТІЛА) З АД’ЮВАНТНОЮ АНТРАЦИКЛІНОВОЮ/ТАКСАНОВОЮ ХІМІОТЕРАПІЄЮ НА ВІДМІНУ ВІД ТІЛЬКИ ХІМІОТЕРАПІЇ В ПАЦІЄНТІВ З ОПЕРАБЕЛЬНИМ ТРИЧІ НЕГАТИВНИМ РАКОМ МОЛОЧНОЇ…

ЗАПРОШЕННЯ ПАЦІЄНТІВ В КЛІНІЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ

«Рандомізоване, подвійно сліпе дослідження фази 3 порівняння платиновмісної терапії із препаратом TSR-042 та нірапарібом зі стандартною платиновмісною терапією в якості 1-ї лінії лікування немуцинозного епітеліального раку яєчників III або IV…

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З АКТИВНИМ НАБОРОМ ПАЦІЄНТІВ

ДІАГНОЗ(И):  РАК ЯЄЧНИКІВ НОМЕР ПРОТОКОЛУ: 3000-03-005/ENGOT-OV44 СПОНСОР: TESARO, Inc., США ФАЗА: ІІІ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИК:  Зуб Олександр Валерійович, гінікологічне відділення,  (04622) 5-90-69  або 80 (63) 614 78 83 . Детальніше